Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Weidevogelkuikens in gevaar, ook door katten: 'Poes in de mand'

8 april 2024. Doe mee aan de campagne 'Kuikens in het land, poes in de mand'
De komende weken kruipen honderden zeldzame weidevogelkuikens weer uit hun ei, ergens in de polders van Midden-Delfland. En zij zijn direct ook erg kwetsbaar. Eén van de gevaren waar ze mee te maken hebben, is het feit dat katten graag op jacht gaan in de nacht en daarbij ook kuikens doden. Floor Koornneef van Agrarische Natuurvereniging Vockestaert en Vogelwerkgroep Midden-Deflland, roept daarom op: "Help mee en houd je (boerderij)kat de komende twee maanden 's nachts echt binnen." Dus:
www.poesindemand.nl

Midden-Delfland.

Het gaat niet goed met de weidevogels in ons land. Deze vogels broeden in open polders, waar er in en om Midden-Delfland veel van zijn. Boeren en natuurorganisaties nemen veel maatregelen om ervoor te zorgen dat het aantal weidevogels dat succesvol uit het ei kruipt stijgt. Zo wordt op een aantal plekken het waterpeil in de graslanden hoger gezet, iets waar weidevogels van houden. En in weidevogelgebieden maaien boeren pas in juni. Zo hebben de kuikens tijd genoeg om ‘vliegvlug’ te worden, groot genoeg om voor zichzelf te zorgen en weg te vliegen bij gevaar. “We moeten er alles aan doen om de trend te keren en te zorgen dat er weer meer weidevogels groot worden. En daarvoor hebben we ook echt de medewerking van kattenbezitters nodig”, aldus Koornneef.

Kees Floor en Sam hangen samen banner op foto Ron van Bekkum
Kees Floor en Sam hangen samen banner op. Foto Ron van Bekkum.

Steentje bijdragen

In Midden-Delfland wordt op verschillende manieren hard gewerkt om weidevogels te behouden en kuikens te beschermen. Boswachter Kees Perquin van Natuurmonumenten schaart zich achter de campagne. “De weidevogels hebben het zwaar en ieder jaar doen wij wat in onze macht ligt om te zorgen dat de weidevogels een thuis hebben in deze prachtige polders. Ik geniet van het gru-tto gru-tto geluid van de grutto boven mijn hoofd, van de kievit die dansend door de polder vliegt. Als boswachter blijf ik mij voor hen inzetten”, aldus Perquin. Maar ook als individu kun je een steentje bijdragen. Koornneef legt uit: "Het is heel simpel: houd het kattenluik ’s nachts op slot en de kat binnen van half april tot en met juni. Op die manier kunnen we veel weidevogelkuikens redden."

Campagne

De campagne 'Kuikens in het land, poes in de mand' is inmiddels gestart in Midden-Delfland. Ansichtkaarten worden verspreid en in de weidevogelpolders hangen banners met de oproep. Op de website www.poesindemand.nl is een campagnefilm te zien met poes Gurbe in de hoofdrol. Laten we samen zorgen voor een veilige leefomgeving voor deze kwetsbare kuikens en zegt het voort: 'Kuikens in het land, poes in de mand'.

Bron: Persbericht Vockestaert 8 april 2024.

26 april 2024