Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Infoavond spoorverdubbeling traject Delft-Schiedam

10 april 2024. Op 3 april hield Prorail de tweede infoavond over de spoorverdubbeling Delft – Schiedam en de aanleg van de nieuwe stations o.a. Rijswijk Buiten en Kethel. Dat was in het stadhuis in Schiedam, er waren circa honderd belangstellenden. Namens de KNNV-afdelingen Natuurlijk Rotterdam, Natuurlijk Delfland en Natuurlijk Waterweg-Noord was Huub van 't Hart aanwezig. Voor de natuurorganisaties is de kern de wijze van aanleg in Provinciaal Bijzonder Landschap Midden-Delfland en in het bijzonder in de Noordkethelpolder, in de Kerkbuurt en Beatrixpark in Schiedam.

Spoorverdubbeling Delft-Schiedam - Foto Natuurlijk Delfland
Bijeenkomst railverdubbeling Delft- Schiedam. Collectie Natuurlijk Delfland.

Alternatieven

Er werden drie alternatieven aangegeven die onderzocht gaan worden:

1. Maaiveld

Betekent handhaving huidig talud met hier en daar een ophoging om fietspaden er onderdoor te kunnen trekken. Is wel een kostbare oplossing, omdat het talud over de hele lengte onderheid moet worden vanwege de slappe ondergrond.

Nadelen: het huidige aantal intercity's van acht per uur wordt uitgebreid met twaalf citysprinters per uur hetgeen een forse toename van geluids- en visuele hinder met zich meebrengt. Verhoging spoortalud verergert die overlast. Alleen maar nadelen voor het landschap.

2. Geboorde tunnel

Ondergronds alternatief, maar wordt door geen van de aanwezige ingenieurs als haalbaar beschouwd.

3. Verdiepte aanleg

"Zoals bij de A4", zei de Prorailingenieur. Grote voordelen, omdat geluids- en visuele hinder wegvallen net als bij de A4. Namens de drie KNNV-afdelingen is aangedragen dat er een plus voor het landschap kan worden gecreëerd door op de betonnen bak met het spoor een tweede betonnen bak met water te plaatsen. De kosten van de verankering van de spoorbaan vallen dan weg, omdat de waterbak het geheel stabiliseert. Een tweede plus is dat de geluidshinder ook nabij het spoor geheel wegvalt. Een derde plus is dat zowel naast de bak als er overheen wandel- en fietspaden kunnen komen. Een vierde plus is dat de spoorwegovergang bij de Kandelaarweg zonder aantasting van het daar aanwezige landschaps- en dorpsgezicht kan worden gerealiseerd doordat de Kandelaarweg gewoon over de bak heen kan lopen.
De Prorailingenieurs vonden het een interessante oplossing en gaan hem meenemen in hun intern overleg.

Ongelijkvloerse, vrije kruising

Een apart voor Midden-Delfland gevaarlijk onderwerp is de zgn. ongelijkvloerse, vrije kruising. Hier moeten er om allerlei redenen twee van worden aangelegd. Eén tussen Den Haag en Rotterdam en één tussen Rotterdam en Dordrecht Kijfhoek. Het gaat om die tussen Den Haag en Rotterdam. Die is in principe geprojecteerd midden in Midden-Delfland omdat daar lekker veel ruimte is. Dat is een ernstige aantasting van de open ruimte in Midden-Delfland als hier de kruising wordt gerealiseerd. Voor de KNNV-afdelingen Natuurlijk Rotterdam, Natuurlijk Delfland en Natuurlijk Waterweg Noord is dit volkomen onaanvaardbaar; de Landschapstafel BPL heeft dat ook al onderstreept. Uit een eerder overleg met de Prorailingenieur bleek dat de vrije kruising ook bij Rotterdam Centraal kan worden gerealiseerd, alleen heeft dat minder de voorkeur van Prorail omdat hier minder vrije ruimte is. De drie KNNV afdelingen blijven dus onderstrepen dat de vrije kruising in Midden-Delfland onhaalbaar is.

Wat is en doet Natuurlijk Delfland?

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuuronderzoek, onze passie voor de natuur delen (natuureducatie) en de natuur beschermen via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

Het werkgebied omvat de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk, Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag), Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Ook beheert Natuurlijk Delfland het Melarium, het centrum voor natuur, bijen en kunst. Meer informatie is te vinden op de website: https://delfland.knnv.nl/.

De vereniging is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging (KNNV) en een werkgroep van de Zoogdiervereniging, Ravon, Floron Duinbehoud, Mycologische Vereniging, BLWG en stichting Anemoon.

Bron: Persbericht Natuurlijk Delfland 10 april 2024.

21 april 2024