Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Dag van de toekomst - Hoe ziet Midden-Delfland eruit in 2050?

3 februari 2024. In de Ommedijkerhoeve, de gerestaureerde boerderij aan de Ommedijk waar nu Equestrum is gehuisvest, kwamen inwoners van Midden-Delfland bijeen om na te denken over vier toekomstscenario's. Deze scenario's zijn opgesteld door het bedrijf FutureConsult na interviews met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het doel is een droomscenario te ontwikkelen voor 2050.

Midden-Delfland Visie 2050 - 3 februari 2024

Met behulp van vier video's werden de vier scenario's ingeleid, A. Modern Leven, B. Groen Leven, C. Agrarisch Leven en D. Dorps Leven, waarna er in groepjes over gediscussieerd werd; de opmerkingen werden opgetekend op een grote werkbladen. De deelnemers werd tenslotte gevraagd één van de scenario's uit te kiezen, en deze eventueel aan te vullen met wenselijke onderdelen uit andere scenario's. Het doel is het opstellen van een droomscenario voor 2050, waarmee de gemeente Midden-Delfland aan het werk kan.

Tijdens de slotbijeenkomst in de wagenschuur, nu leslokaal, stonden de deelnemers in het vak behorende bij hun keuze. Burgemeester Fenna Noordermeer bedankte iedereen voor de bijdrage en vroeg de app Swipocratie zoveel mogelijk onder familie, vrienden en bekenden te verspreiden.

Midden-Delfland Visie 2050 - 3 februari 2024

Swipocratie: kies zelf je droombeeld voor 2050

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen met behulp van de app Swipocratie hun mening geven over de wenselijke toekomst van Midden-Delfland. Door naar links of naar rechts te swipen kan de meest wenselijke situatie aangegeven. Dit kan ook met een online vragenlijst. Dit kan tot 1 maart 2024.

Midden-Delfland Visie 2050 - 3 februari 2024

Tenslotte

11 februari 2024